Mae translations group yn rhwydwaith o gyfieithwyr uchel eu cymwysterau a phrofiadol gyda chefndiroedd cryf mewn gwyddoniaeth, meysydd technegol a busnes.

Gallwn ymgymryd â gwaith mewn unrhyw bwnc, ond ein harbenigedd yw cyfieithu a golygu gwyddonol a thechnegol.

Yr ydym yn cydnabod pwysigrwydd cwblhau gwaith o fewn cyfyngiadau amser tynn a byddwn yn gwneud pob dim a allwn i'ch cynorthwyo chithau i wneud yr un peth.

Gwaith cyflym a phroffesiynol gan gyfieithwyr uchel eu cymwysterau

Pwy ydym ni?

Sefydlwyd translations group gan dîm o gyfieithwyr a golygyddion sy'n cydweithio ers nifer o flynyddoedd.

Mae gennym arbenigedd mewn amrywiaeth eang tu hwnt o feysydd gwyddonol a diwydiannol ac felly gallwn ddarparu lefel o gywirdeb manwl heb ei hail am brisiau cystadleuol.

Ar ben hynny, rydym yn ymwybodol o brofiad uniongyrchol o bwysigrwydd cwblhau gwaith erbyn amser penodedig, a byddwn yn gwneud pob dim a allwn i sicrhau eich bod chithau'n gallu bod yn brydlon hefyd.

Mae translations group yn cynnig i chi rwydwaith o gyfieithwyr a golygyddion uchel eu cymwysterau mewn gwahanol wledydd o gwmpas y byd.

Pennaeth Gwasanaethau Cyfieithu a Golygu

Dr Alicia Moguilevsky, BSc, UBA, Yr Ariannin; MSc a PhD, Cymru. Mae graddau a phrofiad gwaith Dr

Gwasanaethau Cyfieithu a Golygu Moguilevsky yn cynnwys gwahanol agweddau ar Wyddorau Sŵolegol, Bioleg Fôr a Sytogeneteg. Mae wedi ysgrifennu, cyfieithu a golygu papurau gwyddonol yn Saesneg a Sbaeneg ac wedi gweithio fel cyfieithydd llawrydd i nifer o gylchgronau gwyddonol.

Mae hefyd yn diwtor rhan-amser yn Adran Ieithoedd Ewropeaidd Prifysgol Cymru Aberystwyth

Prif Olygyddion Saesneg

Dr Martin Angel, MA, Gwyddorau Naturiol, Caergrawnt; PhD, Bryste

Translations Group – Prif Olygyddion Saesneg Yn ymchwilydd profiadol ac yn awdur, mae gwaith Dr Angel yn ymdrin â gwahanol agweddau ar Fioleg ac Ecoleg Forol, Eigioneg a Bioamrywiaeth y Cefnforoedd.

Ef yw prif awdur Adran Statws Ansawdd OSPAR ac mae ganddo 22 o flynyddoedd o brofiad golygyddol fel cyd-olygydd Progess in Oceanography.

Dr Keith James (MS Houston, Dip. Micropal., PhD Wales, CGeol) - UK - Spain

Translations Group editor Dr Keith James Geologist, former Chief Geoscientist with Conoco, Houston, and Geological Advisor, Shell International, The Hague. Specialised fields: petroleum geology, structural geology, regional tectonics, sedimentology. Ongoing research: geology of Middle America and global tectonics. Senior editor of Geological Society, London, Special Publication 328 The Origin and Evolution of the Caribbean Plate, 2009. President: Asociación Congresos Geológicos Sigüenza.

Yr Athro Neil Jones, BSc, PhD, DSc (Cymru), FIBiol, CBiol

Prif Olygyddion Saesneg Mae gan yr Athro Jones raddau mewn Gwyddoniaeth Blanhigion a Geneteg ac mae'n ymchwilydd profiadol mewn geneteg blanhigion ac yn awdur/cyd-awdur chwe gwerslyfr a thros gant o bapurau ac adolygiadau mewn cylchgronau.

Mae ganddo brofiad helaeth fel canolwr ac asesydd i nifer o gylchgronau a chyrff ymchwil rhyngwladol ac mae ganddo brofiad golygyddol helaeth wrth weithio â chymheiriaid academaidd mewn ieithoedd eraill.

Dr Cedric Mortimer OBE, BSc, PhD, (Coleg Prifysgol Llundain), FRGS, FIMMM

Olygyddion Saesneg Daearegwr, daearyddwr, ymchwilydd ac anturiwr yw Dr Mortimer, yn arweinydd prosiectau datblygu uchel eu bri a gefnogir gan wledydd Prydain (Adran Datblygu Rhyngwladol (DFID)) ac yn rhyngwladol yn ne-ddwyrain Asia, de America, y Dwyrain Canol, Affrica a de'r Môr Tawel.

Mae'n cyfarwyddo ymchwil, anturio ac arolygu atraeth ac alltraeth gan ddarparu hyfforddiant technegol mewn gwasanaeth a golygu Saesneg i'w gydwyddonwyr o lawer iawn o wahanol ddiwylliannau.


 
 

ein gwasanaethau

Mae translations group yn ymroi i gynhyrchu cyfieithiadau o safon uchel, yn bennaf rhwng y Saesneg ac ieithoedd eraill, y ddwy ffordd. Yr ydym hefyd yn darparu gwasanaeth golygu a darllen proflenni ar gyfer testunau mewn rhychwant o ieithoedd.

Ymhlith ein meysydd arbenigol mae gennym brofiad yn y rhai canlynol:

 • Papurau academaidd a gwyddonol
 • Adroddiadau proffesiynol
 • Deunydd gwerthu
 • Pamffledi technegol
 • Gwefannau

Mae Translations Group yn cynnig gwasanaeth penigamp:

 • Prisiau cystadleuol
 • Cwblhau gwaith yn gyflym ac yn effeithlon
 • Cyfieithwyr a golygyddion uchel eu cymwysterau
 • Gallu i drin papurau gwyddonol a thechnegol
 • Gallwn gyfieithu a golygu nifer o ieithoedd eraill drwy ein rhwydwaith rhyngwladol o gyfranogion

Gwasanaeth o safon uchel am brisiau tra chystadleuol

 
 

ein fford o weithio

Dylid anfon llawysgrifau atom fel ffeiliau atodiad drwy e-bost (heb feirysau!).

Anfonwch hwy fel dogfen Word lle mae hynny'n bosibl. O dan rai amgylchiadau gallwn dderbyn llawysgrifau drwy ffacs neu'r post.

Yr ydym yn deall yr angen i weithio o fewn cyfyngiadau amser tynn a cheisiwn anfon pob gwaith yn ôl cyn gynted ag y bo modd.

Yr ydym yn sicrhau'r safonau proffesiynol uchaf posibl hyd yn oed yn y meysydd mwyaf arbenigol diolch i'n rhwydwaith byd-eang o ymgynghorwyr.

 • Ymgymerir â phob gwaith yn hollol gyfrinachol
 • Archwilir ein systemau i gyd am feirysau yn ddyddiol

Gwarentir cwblhau gwaith yn gyflym ac yn broffesiynol

 
 

prisiau cyfieithu a golygu

Mae'r amser a gymerir i gyfieithu neu i olygu papur yn dibynnu ar ei hyd, ei lefel o gymhlethdod a'i arddull. Oherwydd hynny, mae ein graddfeydd am gyfieithu yn hyblyg, gan ddibynnu ar anghenion pob cwsmer unigol.

Codir am gyfieithu ar sail graddfa am bob 1000 o eiriau; codir am olygu a darllen proflenni yn ôl graddfa'r awr.

Codir lleiafswm o £55 am bob darn o waith yr ymgymerir ag ef.

Mae ein graddfeydd ni yn gystadleuol iawn. Nodwch, os gwelwch yn dda, y gallwn ddarparu amcangyfrif pris llawn ar ôl derbyn eich testun, os dymunir hynny.

Payment Details

Gellir darparu amcangyfrifon ar ôl i'r deunydd gael ei dderbyn

 
 

cysylltu â ni

Am wybodaeth bellach am ein gwasanaethau neu i anfon llawysgrif, cysylltwch â

 • Ffôn (DG): 01970 611960
  (rhyngwladol): +44-1970 611960

Yr ydym yn croesawu eich ymholiadau a'ch sylwadau